Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

lajlalajlalajla
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viainsanedreamer insanedreamer
lajlalajlalajla
Once you’ve met someone, you never really forget them. It just takes a while for your memories to return.
— Spirited Away (2001) dir. Hayao Miyazaki
Reposted fromiblameyou iblameyou viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
feedback2020-admin

July 09 2018

lajlalajlalajla
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaodyssey odyssey
lajlalajlalajla

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

lajlalajlalajla

Reasons to marry me: We'd eat pizza and listen to good music together and we'd probably fuck 14 times a week and buy too many pets and build pillow forts.

— ❤️
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viaquotes quotes
lajlalajlalajla
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

September 05 2017

lajlalajlalajla
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaparrtyzant parrtyzant
lajlalajlalajla
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viagogolina gogolina

August 16 2017

5405 356d 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viajethra jethra
lajlalajlalajla
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
lajlalajlalajla

Chwytam się różnych rzeczy,
śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
czułości dziecka, wyjazdów,
wierszy Różewicza,
snu, jabłek, porannej gimnastyki,
rozmów o błogich własnościach witamin,
wystaw awangardowej sztuki,
spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
muzyki Pandereckiego,
żywiołowych katastrof w obcych krajach,
rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
nauki włoskiego języka,
sympatii dla psów, kalendarza.

Chwytam się wszystkiego,
żeby się nie zapaść
w przepaść

— Anna Świrszczyńska
lajlalajlalajla
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla

 Kobieta potrafi wybaczyć wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.

— i oprócz drugiej kobiety
lajlalajlalajla
9540 c878
lajlalajlalajla
8559 5a2b
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaanybreath anybreath
lajlalajlalajla
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
lajlalajlalajla
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...