Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

lajlalajlalajla
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaparrtyzant parrtyzant
lajlalajlalajla
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viagogolina gogolina

August 16 2017

5405 356d 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viajethra jethra
lajlalajlalajla
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
lajlalajlalajla

Chwytam się różnych rzeczy,
śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
czułości dziecka, wyjazdów,
wierszy Różewicza,
snu, jabłek, porannej gimnastyki,
rozmów o błogich własnościach witamin,
wystaw awangardowej sztuki,
spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
muzyki Pandereckiego,
żywiołowych katastrof w obcych krajach,
rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
nauki włoskiego języka,
sympatii dla psów, kalendarza.

Chwytam się wszystkiego,
żeby się nie zapaść
w przepaść

— Anna Świrszczyńska
lajlalajlalajla
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla

 Kobieta potrafi wybaczyć wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.

— i oprócz drugiej kobiety
lajlalajlalajla
9540 c878
lajlalajlalajla
8559 5a2b
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaanybreath anybreath
lajlalajlalajla
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
lajlalajlalajla
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
lajlalajlalajla

 Kobieta potrafi wybaczyć wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.

— i oprócz drugiej kobiety
lajlalajlalajla
9540 c878
lajlalajlalajla
8559 5a2b
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaanybreath anybreath
lajlalajlalajla
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl