Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

lajlalajlalajla

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viajethra jethra
lajlalajlalajla
1591 4a88
Reposted fromsnowlake snowlake viala-lu la-lu
lajlalajlalajla
2214 b122
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viajethra jethra
lajlalajlalajla
Reposted frommeem meem viajethra jethra
lajlalajlalajla
6016 ec3c

March 16 2017

lajlalajlalajla
lajlalajlalajla
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 28 2017

lajlalajlalajla

February 24 2017

lajlalajlalajla
lajlalajlalajla
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viailovemovies ilovemovies
lajlalajlalajla
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viailovemovies ilovemovies
lajlalajlalajla
 Jesteśmy natchnieni tym czego nie widzimy.. ..spotkajmy się, wpadnijmy sobie w ramiona, zobaczysz czy było warto poświęcać mi tyle wieczorów.
— J.
lajlalajlalajla
8867 8940
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapoezja poezja
lajlalajlalajla
0074 3376

February 18 2017

lajlalajlalajla
lajlalajlalajla
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viaodyssey odyssey

February 16 2017

lajlalajlalajla
5502 469b 500

February 15 2017

lajlalajlalajla
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.

February 14 2017

lajlalajlalajla

everydaylouie:

a bird apartment

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl