Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

lajlalajlalajla
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed
lajlalajlalajla
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim vialikearollingstone likearollingstone

April 19 2017

lajlalajlalajla
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viasoulwax soulwax
lajlalajlalajla

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute vialavelinier lavelinier
lajlalajlalajla
9848 ea42
Reposted fromGIFer GIFer viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir viaClary Clary

April 15 2017

8179 2f8f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viamayamar mayamar
4034 56a3 500

culturenlifestyle:

New Stunning Mixed Media Landscapes by Stev’nn Hall

Ontario-based artist Stev’nn Hall composes stunning landscape pieces, which explore the beauty and the depth of photography’s union with the paintbrush. Inspired by sceneries from rural Ontario and his childhood, the nostalgic nature passages are a sequence of ethereal, yet bold dreamscapes.  

Keep reading

Reposted fromAmericanlover Americanlover
1140 90c3
Reposted fromamatore amatore viasoulwax soulwax

April 03 2017

lajlalajlalajla

Spóźniasz się i jeśli
Staniesz kiedyś w moich drzwiach

Cóż będę mogła ci dać
Niewiele już mi zostało
Niewiele prócz lęku
Który jest mój i raczej
Nie będziesz go chciał

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/03/30/rzecz-o-punktualnosci/
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
lajlalajlalajla
5803 8ae8
Reposted fromsohryu sohryu viablackheartgirl blackheartgirl
lajlalajlalajla
5043 48b1 500
but she's a disney princess too!
lajlalajlalajla
...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajethra jethra
lajlalajlalajla
5835 48bc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra

March 28 2017

lajlalajlalajla

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viajethra jethra
lajlalajlalajla
1591 4a88
Reposted fromsnowlake snowlake viala-lu la-lu
lajlalajlalajla
2214 b122
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viajethra jethra
lajlalajlalajla
Reposted frommeem meem viajethra jethra
lajlalajlalajla
6016 ec3c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl