Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

lajlalajlalajla
lajlalajlalajla
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viaodyssey odyssey

February 16 2017

lajlalajlalajla
5502 469b 500

February 15 2017

lajlalajlalajla
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.

February 14 2017

lajlalajlalajla

everydaylouie:

a bird apartment

lajlalajlalajla
3975 e96c
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
lajlalajlalajla
5888 5c26

July 09 2015

lajlalajlalajla
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viakabliukai kabliukai
lajlalajlalajla
1624 a9bb
Reposted frombeinthe beinthe
lajlalajlalajla
Reposted fromsaski saski viaviev viev

July 08 2015

lajlalajlalajla
0551 c4da
important
8357 3e29 500

g0dziiia:

I wish this was longer

Reposted fromYggry Yggry viacrispybones crispybones
0415 85c2 500

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight viacrispybones crispybones
lajlalajlalajla
lajlalajlalajla
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
lajlalajlalajla
0606 1d22 500
Reposted fromTLC2 TLC2 viaruinyourday ruinyourday
lajlalajlalajla
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
lajlalajlalajla
2042 b755
lajlalajlalajla

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viastarryeyed starryeyed

June 27 2015

lajlalajlalajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl